Framåt slutet av mars till början på april tycks det som att vi som bor i Norden drabbas av en iver att rensa bort det gamla. Är det måhända vintern man önskar städa ut för att kunna möta våren.

Under den här perioden tycks det som att vi i Sverige köper och säljer begagnade saker i högre utsträckning än under andra perioder under året.200322947-001

Passa på

Särskilt för föräldrar med små barn är det värt att tänka på. Således en god tid att gå igenom kläderna från föregående sommar. Har barnet växt ur sommarkläderna så är den tidiga våren rätt tidpunkt att sälja dessa. Kläderna kommer till glädje för andra barn och det egna barnet får nya. Kanske får barnet helt nya kläder eller så får det nya för barnet. Ett sätt att minska familjens ekologiska fotavtryck. Ett sätt att tänka på långsiktig hållbarhet. Ett sätt att förhålla sig ekonomiskt – att hushålla med sina resurser. Detta oavsett hur ens ekonomi ser ut. Särskilt då det gäller kläder till små barn hinner de i regel inte ens slitas särskilt mycket.

Att tänka på till våren

Oavsett barnen är på förskola eller inte så bör man tänka på att vårvädret kan ändra sig flera gånger under en och samma dag. Det är lätt att klä på dem för lite, himlen är blå och solen skiner, det ser ju så varmt och skönt ut…

Kom ihåg

Anpassa klädseln till vilket väder det är, något som gäller både barn och vuxna. Det gäller även för det fall barnet springer mycket och är fysiskt aktivt på andra sätt eller om barnet är mer stillsamt. Då barn tar av sig mössa och vantar beror det på att de blivit för varma. Det är helt enkelt deras sätt att få bort överskottsvärmen.

För att kläderna inte ska komma bort då barnet tar av sig, särskilt då barnet vistas i förskola under dagarna, är det allra bäst att kläderna är försedda med namnlappar.